แท็กซี่ขอนแก่น AIRPORT TAXI แท็กซี่สนามบิน เบอร์โทรแท็กซี่ เรียกแท็กซี่ BOOK TAXI จองแท็กซี่ล่วงหน้า เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัด ศูนย์แท็กซี่มิเตอร์


แท็กซี่ขอนแก่น AIRPORT TAXI แท็กซี่สนามบิน เบอร์โทรแท็กซี่ เรียกแท็กซี่ BOOK TAXI จองแท็กซี่ล่วงหน้า เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัด ศูนย์แท็กซี่มิเตอร์


เพิ่มเติม โทร 0842235337

ค่าบริการแท็กซี่ จากสนามบินขอนแก่น ไปเขตในเมืองขอนแก่น

ราคาค่าบริการ แท็กซี่

                  ราคาค่าบริการ แท็กซี่
 ค่าบริการ ปกติเป็น กดมิเตอร์+ค่าเรียก 20บาท

ราคานี้เป็นราคาประมาณการค่าบริการ จากสนามบินขอนแก่น

สนามบินขอนแก่น –  เซนทรัลขอนแก่น =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ใน มข มหาวิทยาลัยขอนแก่น =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –  หลัง มข มหาวิทยาลัยขอนแก่น =170 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โลตัสประตูน้ำ โลตัสเก่า =160 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โลตัสเอ็กตร้า บ้านโนนม่วง =170 บาท

สนามบินขอนแก่น –  ตลาดประตูน้ำ โลตัสเก่า =170 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ตลาดอู่ฟู่ =180 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ตลาดบางลำภู =140 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ตลาดจอมพล =140 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ตลาดบ้านหนองใหญ่ =180 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ตลาดเคหะเมืองเก่า =160 บาท

สนามบินขอนแก่น –  ม.ภาค =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –  วิทยาลัย.เทคโนภาค =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ม.ศรีปทุม =150 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ม.ราชมงคล =160 บาท
สนามบินขอนแก่น –  ม.มจร มหาจุฬา บ้านโคกสี =250 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โรงเรียนกีฬา =250 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โรงเรียนแก่นนคร =130 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โรงเรียนขามแก่นนคร =160 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โรงเรียนนครขอนแก่น =140 บาท
สนามบินขอนแก่น –  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น=150 บาท
สนามบินขอนแก่น –  วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น=140 บาท
สนามบินขอนแก่น –  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ท่าพระ =200 บาท

สนามบินขอนแก่น –   บขส เก่า ขอนแก่น =120 บาท
สนามบินขอนแก่น –   บขส 3 ขอนแก่น (บขสใหม่)=180 บาท
สนามบินขอนแก่น –   ปรับอากาศ เก่า ขอนแก่น =130 บาท
สนามบินขอนแก่น –   ขนส่งใน =130 บาท
สนามบินขอนแก่น –   คิวนอก  =150 บาท
สนามบินขอนแก่น –   ขนส่งนอก บ้านสำราญ =250 บาท     
แท็กซี่มิเตอร์ขอนแก่น 093-4744-028 [ เป็นต่อ ]